Technická produkce

Přípravná fáze
 • konzultace nad záměrem akce
 • brainstorming nad ideální podobou akce
 • návrh technického řešení
 • cenový odhad
Plánovací fáze
 • technické zpracování
 • zkreslení designu akce ve 3D
 • detailní navržení audio, video, lights, rigging
 • plánování bezpečnosti, elektro, logistiky
Realizační fáze
 • kompletní realizace na místě akce
 • produkce během akce a on-line support
 • dokumentace a záznam z akce, přenos z akce
 • deinstalace - dohled
Vyhodnocení
 • postprodukce
 • vyhodnocení akce s klientem
 • zpracování postprodukčních materiálů
 • návrhy na zlepšení do budoucna